Tumblelog by Soup.io
 • soundofsilence
 • chanell
 • claudette
 • zoeynroses
 • alinakayawyatt
 • crystalballoon
 • citiesofnight
 • immuff
 • the15thofmarch
 • dotkneszeptem
 • mrspanther
 • mochalena
 • SidLeniwiec
 • morfine
 • alter-ego
 • absolutelyfuckingnot
 • dragon-fly
 • vindurinn
 • wcalezenie
 • fuckingliethemars
 • redheadgirl
 • consequence
 • ladylove
 • hellyeah
 • victimD
 • DarkDream
 • optim
 • jaranie
 • vanyllia
 • mybadgirl
 • ThisIsWar
 • dropsy
 • zwierzejuczne
 • absurdalna
 • czart
 • followyourdreams
 • ChinaDoll
 • ihonorata
 • hiddentolabel
 • souyon
 • dreamsseller
 • christi
 • peculiar-cat
 • red-trainers
 • toskafkee
 • fourthaddiction
 • stockholmsyndrome
 • angelsdemon
 • mostwanted14312
 • boli
 • rihannnna
 • kanyewestt
 • nickiminaj
 • bananowyczipsxD
 • bad-bat-emergency
 • emmedi
 • guyver
 • Iamsweetnothing
 • jointskurwysyn
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2018

6160 9ebc 390
Reposted fromseaweed seaweed viagdziejestola gdziejestola
1459 9f1c 390
via Rysuję bo nie umiem.
Reposted fromnutt nutt viadesperateee desperateee
9987 83dc 390
2619 7c64 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viaiansha iansha
8982 9ebf 390
Reposted fromqb qb viadejno dejno
"Jeśli mówisz mi "dzień dobry" to mam przed oczami Ciebie przy mnie, z Twoimi ustami na moich, z Twoimi rękami na mnie. To dla mnie znaczy "dzień dobry".
Reposted frommerkaba merkaba viacytaty cytaty
"Napad zatęsknionej czułości, oszaleć można."
— Ochocki
Reposted frommerkaba merkaba viacytaty cytaty
Myślę, że w życiu są takie sukcesy, które w rzeczywistości były naszymi największymi porażkami. I porażki, które z perspektywy czasu okazały się być dla nas dobre. Życie zaskakuje. Są bliscy ludzie, którzy tak naprawdę są bardziej odlegli niż niejedna z gwiazd na niebie. I tacy, którzy mimo złudnego dystansu budują nasze serce. Są miłości, które okazały się być błędami. Są błędy, które tak naprawdę były miłością.
— Aleksandra Steć
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via100suns 100suns
4325 545a 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality via100suns 100suns

May 25 2018

5953 43a2 390
Reposted fromseaweed seaweed viaaura-lunaris aura-lunaris
Kiedy zacząłem pisać wiadomości, których nigdy nie wysyłam? 
— 5 centimeters per second
Reposted fromsugarvenom sugarvenom vialithiumowaa lithiumowaa
0443 9113 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialithiumowaa lithiumowaa
7803 791b 390
Reposted fromIriss Iriss viaMartwa13 Martwa13
0279 f0f5 390

Claude Monet

Reposted fromerial erial vialaters laters
Ulice mgłami spowite toną w ślepych kałużach przez okno patrzę znużona z tęsknotą myślę o burzy
A słońce wysoko, wysoko świeci pilotom w oczy ogrzewa niestrudzenie zimne, niebieskie przestrzenie
Czekam na wiatr, co rozgoni ciemne, skłębione zasłony stanę wtedy na raz ze słońcem twarzą w twarz
— Maanam
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
7636 a7dd 390
Reposted fromretaliate retaliate vianoms noms
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl