Tumblelog by Soup.io
 • soundofsilence
 • chanell
 • claudette
 • zoeynroses
 • alinakayawyatt
 • crystalballoon
 • citiesofnight
 • immuff
 • the15thofmarch
 • dotkneszeptem
 • mrspanther
 • mochalena
 • SidLeniwiec
 • morfine
 • alter-ego
 • absolutelyfuckingnot
 • dragon-fly
 • vindurinn
 • wcalezenie
 • fuckingliethemars
 • redheadgirl
 • consequence
 • ladylove
 • hellyeah
 • victimD
 • DarkDream
 • optim
 • jaranie
 • vanyllia
 • mybadgirl
 • ThisIsWar
 • dropsy
 • zwierzejuczne
 • absurdalna
 • czart
 • followyourdreams
 • ChinaDoll
 • ihonorata
 • hiddentolabel
 • souyon
 • dreamsseller
 • christi
 • peculiar-cat
 • red-trainers
 • toskafkee
 • fourthaddiction
 • stockholmsyndrome
 • angelsdemon
 • mostwanted14312
 • boli
 • rihannnna
 • kanyewestt
 • nickiminaj
 • bananowyczipsxD
 • bad-bat-emergency
 • emmedi
 • guyver
 • Iamsweetnothing
 • brzask
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

5282 c0ff 390
Reposted fromrenirene renirene viasatyra satyra
0303 c0f5 390
Reposted fromruthieful ruthieful viatoniewszystko toniewszystko
6315 2038 390
Reposted fromamatore amatore viaunhappys unhappys
2568 cbb4 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viaMezame Mezame
Chce mi się z Tobą kochać i przygryzam wargi od niepocałunków.
— boli.
A nocą będziemy wędrować po sobie dłońmi i sprawdzać swoje granice.
— Piotr Adamczyk ‘Dom tęsknot’
(via polskie-zdania)
8376 cfdd 390
Reposted fromnudes nudes viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
4454 4ab0 390
Reposted fromohnina ohnina viatoniewszystko toniewszystko
2934 ab89 390
Reposted fromaconcagua aconcagua vialexxie lexxie
5548 13c5 390
Reposted fromspring-flow spring-flow vialexxie lexxie
2908 8791 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viatoniewszystko toniewszystko
1582 a91b 390
Reposted fromproof proof viatoniewszystko toniewszystko
8864 6203 390
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viatobecontinued tobecontinued
6385 6295 390
9580 15b0 390
Reposted fromfakinszit fakinszit vialovvie lovvie
Gdy byłem mały, zastanawiałem się, jak polubić ludzi. Potem poznałem alkohol.
— Juliusz Machulski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Tęsknić można tylko trochę albo obłąkańczo.
— Jarosław Iwaszkiewicz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl