Tumblelog by Soup.io
 • soundofsilence
 • chanell
 • claudette
 • zoeynroses
 • alinakayawyatt
 • crystalballoon
 • citiesofnight
 • immuff
 • the15thofmarch
 • dotkneszeptem
 • mrspanther
 • mochalena
 • SidLeniwiec
 • morfine
 • alter-ego
 • absolutelyfuckingnot
 • dragon-fly
 • vindurinn
 • wcalezenie
 • fuckingliethemars
 • redheadgirl
 • consequence
 • ladylove
 • hellyeah
 • victimD
 • DarkDream
 • optim
 • jaranie
 • vanyllia
 • mybadgirl
 • ThisIsWar
 • dropsy
 • zwierzejuczne
 • absurdalna
 • czart
 • followyourdreams
 • ChinaDoll
 • ihonorata
 • hiddentolabel
 • souyon
 • dreamsseller
 • christi
 • peculiar-cat
 • red-trainers
 • toskafkee
 • fourthaddiction
 • stockholmsyndrome
 • angelsdemon
 • mostwanted14312
 • boli
 • rihannnna
 • kanyewestt
 • nickiminaj
 • bananowyczipsxD
 • bad-bat-emergency
 • emmedi
 • guyver
 • Iamsweetnothing
 • jointskurwysyn
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2017

3159 047b 390
Charles Bukowski miałby dziś urodziny.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viadisheveled disheveled
1917 9164 390
Reposted fromparkaboy parkaboy viacrispybones crispybones
6784 9eba 390
Reposted fromambiwalencja ambiwalencja viacrispybones crispybones
3978 270c 390
Reposted fromAng3ll Ang3ll viacrispybones crispybones
1770 af36 390
Reposted frommeem meem viacrispybones crispybones
4185 53d8 390
Reposted fromthinredline thinredline vianikotyna nikotyna
1621 ea64 390
Reposted fromshitsuri shitsuri vianikotyna nikotyna
3757 f2d7 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover vianikotyna nikotyna
9766 528a 390
Reposted fromoutoflove outoflove viaimpulsivee impulsivee
Bo jakże żegnać się z czymś, czego już nie ma?
— Witold Gombrowicz
Reposted fromawkwardx awkwardx viaimpulsivee impulsivee
6085 e9ea 390
Reposted fromoutoflove outoflove viaimpulsivee impulsivee
Wciąż dręczyła się pytaniem, co nie tak było z jej życiem, że wszystko szło inaczej, niż powinno.
— Andreas Franz, Śmiertelna dawka
5835 6918 390
Reposted fromshakeme shakeme
Reposted fromshakeme shakeme

August 18 2017

6094 2dd9 390
pokaż mi prawdziwą miłość, to pójdę za tym
Reposted bylanabananawikszkattsilentsoul
6093 4e68 390
dziś mam ochotę otworzyć butelkę, do świata jest we mnie pretensja, sam już nie wiem gdzie jest moje miejsce
Reposted byDorin11AmericanloverNotaSecondtowastemay29thjanealicejoneswarkoczsilentsoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl